Chemryt - We contribute to the Chemicals, Pharmaceutical & Biotech industry using information technology

Industrivagen | Cheminformatics
List of chemical, pharmaceutical, biotech & Technology companies from . Find information of companies from different countries their products and corporate details

BOREALIS AB

Description : Borealis är en ledande leverantör av innovativa lösningar för polyolefiner, baskemikalier och konstgödsel som skapar mervärde i samhället.

City : Industrivagen

Website : https://www.borealisgroup.com/