Chemryt - We contribute to the Chemicals, Pharmaceutical & Biotech industry using information technology

Compdb State | Buy Chemicals | Chemryt

Pharma One

Description : Pharma One është distributori kryesor farmaceutik në Shqipëri me mbi 20% të vlerës së tregut. Misioni ynë është shërbimi në kohën dhe cilesinë e duhur të të gjithe kërkesave të tregu

City : Tirana

Website : http://www.pharmaone.al/

Olainfarm

Description : Turnover in 2012 – 75,2 millions Euro; Post-tax profit in 2011 –13,8 millions Euro;

City : Tirana

Website : https://olainfarm.al/

Profarma

Description : Profarma is the only pharmaceutical company albanian speaking, which has a 70 years history of health care. Guarantee quality, efficency and safety for our products!

City : Tirana

Website : http://www.profarma.al/